Vækstfremmepulje i Esbjerg Kommune

(ansøgningsfrist: Se nedenfor)
Sidst opdateret: 11-04-2012

 

Formål

Formålet med puljen er at understøtte og fremme vækst og erhvervsudvikling i Esbjerg Kommune, primært gennem partnerskab om konkrete projekter, samt at synliggøre Esbjerg som en aktiv og attraktiv kommune, som udfordrer den bestående praksis og understøtter nytænkning.

 

Beskrivelse

Puljen på 10 mio. kr. for 2012 og 2013 er afsat af Esbjerg Byråd til vækstfremmende indsatser.

 

Der vil primært være fokus på projekter indenfor:

  • Energi

  • Turisme / oplevelsesøkonomi

  • Velfærdsteknologi

  • Tiltrækning / tilflytning af arbejdskraft og nye borgere til kommunen samt uddannelsesmuligheder

 

Andre projekter kan også komme på tale.

 

Der lægges desuden vægt på projekter, der

  • Er innovative
  • Kan udfordre den bestående praksis
  • Understøtter nytænkning og udvikling
  • Er til gavn for væksten og erhvervsudviklingen.

 

Det er et krav, at effekten af indsatsen har virkning i Esbjerg Kommune.

 

Kapital og støtteprocent

Der er 10 mio. kr. til projekter i 2012 og 2013. Der kan søges om dækning af 50 % af budgettet for den samlede indsats.

 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

 

Hvem kan søge

Enkeltstående private virksomheder/organisationer og uddannelsesinstitutioner og gerne partnerskaber mellem flere aktører med tværgående betydning for lokalområdet kan ansøge om midler fra puljen.  Kommunal virksomhed kan søge om midler fra puljen i partnerskab med andre.

 

Ansøgningsfrister

Første ansøgningsfrist er den 1. juni 2012. Ansøgninger der indsendes senere vil komme i betragtning i forbindelse med en ny ansøgningsrunde.

Ansøgningerne behandles på et møde i Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune i august 2012.

 

Henvendelse

Per Godiksen

Esbjerg Kommune, Fællesforvaltning, Evaluering

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Tlf. 7616 1222

peg@esbjergkommune.dk

www.esbjergkommune.dk

 

 

Relevante links